Πασχαλιάτικο εργαστήρι του ομίλου "Πόλκα - Φροέλεν"

Πασχαλιάτικο εργαστήρι του ομίλου "Πόλκα - Φροέλεν"