«Το τελειότερο Νηπιαγωγείο, Παιδικός Σταθμός και Δημοτικό που έχω δει ποτέ μου.»

«Το τελειότερο Νηπιαγωγείο, Παιδικός Σταθμός και Δημοτικό που έχω δει ποτέ μου.»
Dr. Ritta Jollinoja από τη Φιλανδία(Συμβούλιο της Ευρώπης) Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι Τμήμα Κοινωνιολογίας (10-11-93)