ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΚΑΛΕΣΜΑ 2012-2013 ΣΤΟ ΣΤΡΑΦΤΑΛΙΣΤΟ ΚΗΠΟ ΤΟΥ "ΦΡΟΕΛΕΝ"