top of page

Το Πόλκα - Φροελεν σχεδιάζει νέο παιδαγωγικό πρόγραμμα!

Στην αρχή της νέας 10ετίας το ¨Πόλκα – Φροελεν¨ σχεδιάζει νέο παιδαγωγικό πρόγραμμα!

“Όταν ξεκινήσαμε τη 10ετία του 1970 με όλους τους συνεργάτες του Φροέλεν σχεδιάσαμε να καλύψουμε αφ’ενός τις ανάγκες των παιδιών και αφ’ετέρου να το μπολιάσουμε στις αρχές και τις αξίες του λαού μας. Παράλληλα καθιερώσαμε πολλά πρωτοποριακά και καινοτόμα προγράμματα, όπως : Προσχολικές παγοδρομίες, προσχολικό κλασσικό αθλητισμό, κολύμβηση, κεραμική, φωτογραφία, εικαστικό εργαστήρι κ.α.

Τα χρόνια εκείνα οι παιδικοί σταθμοί κάλυπταν μόνο φύλαξη και κάποια υποτυπώδη απασχόληση. Εμείς από την πρώτη στιγμή σχεδιάσαμε παιδαγωγικές θεματικές , οι οποίες εμπλουτίζονταν από κουκλοθέατρο με δικές μας κούκλες, παραστάσεις καραγκιόζη με φιγούρες φτιαγμένες από τα παιδιά και σχεδιασμένες από τους εικαστικούς καλλιτέχνες οι οποίοι συμπλήρωναν το έργο των παιδαγωγών μας.

Από τότε και κάθε νέα 10ετία μέχρι τώρα προσθέτουμε βιωματικές δράσεις όπως : Μουσειακή αγωγή, θεατρικό παιχνίδι, ανακύκλωση, περιβαλλοντική εκπαίδευση, κοινωνικές προσφορές κ.α.

Να σας αναφέρω χαρακτηριστικά την κυκλοφοριακή αγωγή και το καράτε στην προσχολική αγωγή που έχουμε καθιερώσει από το 1981!"Ανέφερε, μεταξύ άλλων, στη συνέντευξή του στη ΒΟΡΕΙΝΗ και στο voreini.gr

ο Γεώργιος Σταθόπουλος ιδρυτής και ιδιοκτήτης του Εκπαιδευτικού Ομίλου ¨Πόλκα – Φροελεν¨


Αναλυτικά:

Κύριε Σταθόπουλε τι είναι αυτό που σας υποχρεώνει να διαμορφώσετε καινούργιο παιδαγωγικό πρόγραμμα στην ανατολή της νέας 10ετίας;

Αρχικά να σας πω ότι δεν υπάρχει υποχρέωση. Η προσχολική αγωγή έχει ακόμη το προνόμιο να διαμορφώνει ελεύθερα το πλαίσιο, τους στόχους και το πρόγραμμα διαπαιδαγώγησης των παιδιών που τους εμπιστεύονται οι γονείς τους. Η δική μας ευαισθησία και ο σεβασμός στο έργο που υπηρετούμε καθώς και ο προβληματισμός μας απέναντι στις προκλήσεις των τεχνολογικών εξελίξεων , μας υποχρεώνουν να δημιουργήσουμε ασφαλιστικές δικλείδες ή καλύτερα αντιστάσεις με επιχειρηματολογία και πρακτικές στην ανεξέλεγκτη εφαρμογής των.

Έχετε κάνει παρόμοιο σχεδιασμό και στο παρελθόν;

Όταν ξεκινήσαμε τη 10ετία του 1970 με όλους τους συνεργάτες του Φροέλεν σχεδιάσαμε να καλύψουμε αφ’ενός τις ανάγκες των παιδιών και αφ’ετέρου να το μπολιάσουμε στις αρχές και τις αξίες του λαού μας. Παράλληλα καθιερώσαμε πολλά πρωτοποριακά και καινοτόμα προγράμματα, όπως : Προσχολικές παγοδρομίες, προσχολικό κλασσικό αθλητισμό, κολύμβηση, κεραμική, φωτογραφία, εικαστικό εργαστήρι κ.α. Τα χρόνια εκείνα οι παιδικοί σταθμοί κάλυπταν μόνο φύλαξη και κάποια υποτυπώδη απασχόληση. Εμείς από την πρώτη στιγμή σχεδιάσαμε παιδαγωγικές θεματικές , οι οποίες εμπλουτίζονταν από κουκλοθέατρο με δικές μας κούκλες, παραστάσεις καραγκιόζη με φιγούρες φτιαγμένες από τα παιδιά και σχεδιασμένες από τους εικαστικούς καλλιτέχνες οι οποίοι συμπλήρωναν το έργο των παιδαγωγών μας. Από τότε και κάθε νέα 10ετία μέχρι τώρα προσθέτουμε βιωματικές δράσεις όπως : Μουσειακή αγωγή, θεατρικό παιχνίδι, ανακύκλωση, περιβαλλοντική εκπαίδευση, κοινωνικές προσφορές κ.α. Να σας αναφέρω χαρακτηριστικά την κυκλοφοριακή αγωγή και το καράτε στην προσχολική αγωγή που έχουμε καθιερώσει από το 1981!

Πώς προκύπτουν αυτές οι καινοτομίες;

Το 1987 ιδρύσαμε τον Εκπαιδευτικό Όμιλο ¨Πόλκα – Φροελεν¨ ο οποίος περιλάμβανε εκτός των άλλων και τη πρωτοποριακή Επιστημονική Παιδαγωγική Εταιρεία Έρευνας και Μελέτης της Προσχολικής Αγωγής (ΕΛ.Ε.Π.Ε.Μ.Π.Α). Μέσω αυτής εκτός συγκεκριμένων ερευνών που διεξάγουμε, συμμετέχουμε σε συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καταθέτουμε τα συμπεράσματα μας και γινόμαστε δέκτες νέων προτάσεων τις οποίες προσαρμόζουμε και τις βελτιώνουμε ανάλογα τον βαθμό δυσκολίας που παρουσιάζουν μέσα στο γενικότερο παιδαγωγικό πρόγραμμα του χώρου μας.

Χρησιμοποιείτε τον όρο ‘’Βιώσιμη Ανάπτυξη‘’, τι ακριβώς εννοείτε και πως μπορεί αυτή να λειτουργήσει στην Προσχολική Αγωγή; Αρχικά να πούμε ότι ο όρος Βιώσιμη Ανάπτυξη (¨Β.Α.¨) έχει σήμερα αλλοτριωθεί. Κάποιοι τον ταυτίζουν με την αειφόρο ανάπτυξη , ενώ αυτή εμπεριέχεται μεταξύ πολλών άλλων στόχων στην Βιώσιμη Ανάπτυξη. Αν και δεν υπάρχει απόλυτη συμφωνία , ένας ορισμός αποδεκτός από την Παγκόσμια Κοινότητα λέει : ‘’Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι η ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες του σήμερα και ταυτόχρονα σχεδιάζει την δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις δικές τους ανάγκες, Προσωπικά τη ¨Β.Α.¨ την έχω μελετήσει και σε ένα βαθμό και υπηρετήσει απο τα μέσα του 1975 , όταν ακόμη ο όρος δεν είχε χρησιμοποιηθεί ευρέως , όπως σήμερα. Επίσης απο το 1995 συμμετέχω σε διάφορα ανάλογα σχήματα και από το 2012 στο Διοικητικό Συμβούλιο του πρώτου Συνδέσμου ¨Β.Α.¨ που ιδρύθηκε στην Ελλάδα και ο οποίος χάραξε για πρώτη φορά την πορεία ¨Β.Α.¨ Τοπικών Κοινωνιών στη Χώρα μας , με απτά αποτελέσματα. Η φιλοσοφία που διαίπει τη Βιώσιμης Ανάπτυξης βασίζεται σε κοινό όραμα και στην προκύπτουσα στρατηγική υλοποίησής του, πάντα μέσα στα πλαίσια θετικής επίδρασης στην κοινωνία – πολιτισμό, περιβάλλον, οικονομία.

Όλα αυτά έχουν ως παρανομαστή την παιδαγωγική προσέγγιση ανάλογα με τις

ηλικίες που απευθύνονται.

Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να εμπλακούν, να ευαισθητοποιηθούν, ώστε να κατακτήσουν βιωματικές εμπειρίες , οι οποίες με τη σειρά τους θα τους

διαμορφώσουν τη σκέψη τους , τα πρέπει και τα θέλω τους. Το σημαντικότερο όμως όλων είναι ότι θα τους διαμορφώσει συλλογική συνείδηση εμπλέκοντας τους στην ουσία της

Δημοκρατίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης.


Τους παιδαγωγούς τους έχετε, είναι οι μόνιμοι συνεργάτες σας, τους γονείς όμως, πως θα βρείτε αυτούς που θα επιθυμούν να ανταποκριθούν;

Μου αρέσει ο διάλογος που κάνουμε γιατί όπως βλέπετε οι ερωτήσεις σας έρχονται αυθόρμητα και σκέψη σας ξεκαθαρίζει τη μεθοδολογία στην εφαρμογή της. Μη ξεχνάτε τη σταθερή παράμετρο που είναι ο διάλογος και οι αρχές της Δημοκρατίας. Συνεπώς οι εμπλεκόμενοι γονείς του Πόλκα Φροέλεν παλιοί και νέοι θα ενημερωθούν και θα αποκτήσουν κίνητρα ώστε η συμμετοχή τους να είναι διαχρονική , ευέλικτη και ουσιαστική σε όλες τις φάσεις εφαρμογής. Εμείς από την πλευρά μας θα παρακολουθούμε την εξέλιξη του προγράμματος, θα τους ενημερώνουμε και όσοι από αυτούς θα ολοκληρώνουν τη συνεργασία τους μαζί μας μέχρι το Νηπιαγωγείο , δεν θα σημαίνει ότι θα διακόπτουν την επικοινωνία μας για τους διαχρονικούς στόχους που από κοινού έχουμε θέσει αλλά αν χρειαστεί ίσως να αλλάξουμε τη στρατηγική στον τρόπο εφαρμογής.


Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στα πρωτοπόρα και καινοτόμα σχέδιά σας

Η συνέπεια του Εκπαιδευτικού Ομίλου ‘’Πόλκα -Φροέλεν, σε κάθε νέο που σχεδιάζει είναι γνωστή τα 43 χρόνια που λειτουργούμε.

Κάθε χρόνο δίνουμε εξετάσεις . Αξιολογητές του έργου μας είναι οι γονείς που μας εμπιστεύονται τα παιδιά τους. Τα τελευταία χρόνια έχουμε την χαρά και την ευλογία να διαπαιδαγωγούμε τα εγγόνια των πρώτων μας γονιών.

Τα παιδιά τους, οι νέοι γονείς επιθυμούν να μεγαλώσουν στον ίδιο χώρο που έζησαν, έπαιξαν, έκαναν τις πρώτες τους φιλίες και γαλουχήθηκαν με τις αρχές και τις αξίες που τους ξεχώρισαν και τους οδήγησαν με επιτυχία στον στίβο της ζωής. Ολοκληρώνοντας αυτήν την επικοινωνία , μου επιτρέπετε να σας ευχηθώ για τη νέα χρονιά υγεία και κάθε προσωπική και επαγγελματική επιτυχία και να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε την ευκαιρία να ξεδιπλώσω τις σκέψεις των νέων παιδαγωγικών μας στόχων στο νέο κοινωνικό, πολιτισμικό και παιδαγωγικό περιβάλλον που διαμορφώνεται.


Πηγή: voreini.gr

 

Σχετικές αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

コメント


bottom of page