Οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2020-2021 έχουν ξεκινήσει!

Σας ενημερώνουμε ότι από τις αρχές Σεπτεμβρίου πραγματοποιείται η έναρξη της υποβολής των αιτήσεων, για όσες οικογένειες ενδιαφέρονται να πάρουν πληροφορίες, να ξεναγηθούν στο χώρο μας και να εγγράψουν τα παιδιά τους στο Πόλκα-Φροέλεν για το επόμενο σχολικό έτος .

Εφόσον στα τέλη Απριλίου αυτές οι αιτήσεις ξεπερνούν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων για κάθε τμήμα ξεχωριστά, θα προβούμε σε διαδικασία κλήρωσης τον Μάιο, για την οποία οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν εκ νέου.

Δεκτές για εγγραφή θα γίνουν μόνο οι αιτήσεις των παιδιών που έχουν γεννηθεί το 2018, το 2017, το 2016, το 2015 και το 2014.

Επίσης, δεκτές προς εξέταση γίνονται και οι αιτήσεις των οικογενειών που για κοινωνικοοικονομικούς λόγους αιτούνται υποτροφίας. Για αίτηση υποτροφίας η υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών θα πρέπει να γίνει έως τα τέλη Μαΐου.

 

Η Επιτροπή των Υποτροφιών του Δ.Σ. έως τα τέλη Ιουλίου ενημερώνει τις οικογένειες για τις αποφάσεις επί των εγκεκριμένων υποτροφιών.

Οι αιτήσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν ως εξής:

  • στη γραμματεία του σχολείου μας από τις 9.00 έως 15.00 καθημερινά

  • μέσω email στο froelen@polkafroelen.com

  • ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας μας

Αίτηση Εγγραφής