Οι Δράσεις μας

Ξεκινήσαμε την Παιδαγωγική και Εκπαιδευτική μας πορεία το 1978...

Τότε που οι λέξεις, οικολογία, ανακύκλωση, περιβάλλον, κοινωνική αλληλεγγύη, παιδική λογοτεχνία, μουσειακή αγωγή,

προσχολική κίνηση και θεατρική έκφραση ήταν… άγνωστες σ’ αυτούς τους χώρους.